Missie en Visie

Missie

Het bevorderen van de juiste verbinding in een persoon, tussen personen en in organisaties om zo synergetische reacties op te wekken.

Visie op holistisch niveau

Een effectieve samenleving ontstaat als personen in staat zijn om relaties aan te gaan die goed zijn voor zowel zichzelf als de ander en op ecologische wijze naar de maatschappij. Een prachtig uitgangspunt en de moeite daarom beslist waard, maar lastig om in de praktijk te realiseren op individueel, organisatorisch en samenlevingsniveau.
Het ontwikkelen van zelfkennis als persoon en organisatie geeft de beste kans om dit mooie ideaal beeld te realiseren. Zelfinzicht ontstaat vooral in interactie met anderen door het krijgen van feedback. De feedback kan breed opgevat worden. Voorbeelden van positief resultaat zijn: de verkoper bij het binnenhalen van een order, de arts bij het realiseren van een therapietrouwe patiënt, de echtgenote die verrast wordt met een etentje door haar echtgenoot. Maar het kan ook negatief: mislukken van een verkoopcampagne, klachten over de behandeling,  een ruzie over de taakverdeling in het huishouden.
Het durven aangaan van deze feedback helpt om als persoon te ontwikkelen en persoonlijk effectiever te worden. Dit kan dan tot uiting komen in de onderlinge verbintenissen die bijdragen aan succesvolle verkoop, effectvolle behandelingen en een bloeiende relatie.

De visie op praktisch niveau

SUC7 focust in haar organisatieadvies en interventies op het gebied van trainingen en coaching op de motiverende component bij de ander. Als het gaat om organisatieadvies, dan staat de klant centraal en daarop wordt de organisatie ingericht. Dit klinkt simpel, maar kan soms erg verstoord zijn geraakt. Als het gaat om coaching, gaat het om te ontdekken wat de persoon zelf wil en hoe hier te komen. Vaak is er sprake van een rugzakje en ruis in de vorm van emoties die verstorend werken. Als het gaat om anderen te beïnvloeden zonder macht, gaat het om het leren luisteren wat de ander echt in beweging brengt en daar op af te stemmen. SUC7 richt zich daarbij op effectvolle communicatie met elkaar. Dit geldt voor verkoop, onderhandelen, samen werken, leiding geven, kortom het leven. Het bereiken van partnerrelaties is doel omdat dit uiteindelijk meer opbrengsten (materieel en ook immaterieel) brengt.  Natuurlijk leert de ervaring dat de weg hier naar toe gepaard kan gaan met vormen van selectief partnerschap waarbij stap voor stap op realistische wijze vertrouwen over en weer toeneemt. Vertrouwen in jezelf, de ander, jouw team, jouw collega’s,  jouw organisatie, en hopelijk uiteindelijk de samenleving!

Video

Gijs Tenthof
Bijsselseweg 11 59
8256 RE Biddinghuizen
Nederland
+31(0)629401104
suc7@xs4all.nl